tlloo

Usługi kadrowo-płacowe

Osoby zajmujące się w firmach zadaniami z zakresu kadr i płac muszą zapewnić zgodną z prawem i sprawną obsługę pracownika. Wobec nieustannie zmieniających się regulacji prawnych i rosnących oczekiwań pracowników, co do fachowości i jakości tych zadań pracodawcy systematycznie szkolą swoje kadry i wyposażają w odpowiednie narzędzia. Wiąże się to z ciągłym ponoszeniem kosztów i często wykracza poza możliwości przedsiębiorcy. Odpowiedzalność za zgodną z prawem administrację kadrową ponosi pracowaca, dlatego tak ważne jest, komu powierza te zadania. HR Progres daje gwarancję prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami. Obsługa uwzględniająca potrzeby pracowników, zachowująca standardy poufności związane z ochroną ich danych osobowych ma również wpływ na ich poziom zadowolenia i może przekładać się na motywację do pracy i przywiązanie do pracodawcy. Dzięki świadczonym przez nas usługom przedsiębiorca zyskuje dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów i unika utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

Usługi doradztwa HR i doradztwa personalnego

Doradztwo personalne to zestaw usług świadczonych przez osobę znającą rynek pracy, specyfikę branży klienta oraz metody pozyskania, zatrzymywania, szkolenia pracownika, na rzecz podmiotu, któremu takie wsparcie jest potrzebne. Doradztwo jest procesem dynamicznym i złożonym, który może być przeprowadzany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje zarówno miękkie np. kreatywność, praca pod presją, jak i twarde np. specjalistyczna wiedza. Doradca personalny to osoba otwarta na ludzi, potrafiąca wsłuchać się w potrzeby i oczekiwania pracowników, która na tej bazie zaprojektuje, zakomunikuje i wprowadzi zmiany, których oczekuje klient. Całość tych działań ma owocować powstaniem kadry, która zagwarantuje sukces przedsiębiorstwa.

Usługi szkoleniowe

Aby efektywnie pracować na sukces organizacji zarówno zarządzający, jak i pracownicy potrzebują wiedzy na temat najnowszych regulacji prawnych i umiejętności, które pozwolą tę wiedzę wdrożyć i swobodnie z niej korzystać. By w codziennej pracy i nie tylko poruszać się wśród przepisów i aktów prawnych proponuję Państwu systematyczne uzupełnianie wiedzy na temat najnowszych regulacji prawnych. Zapraszam więc do udziału w szkoleniach z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych, rekrutacji czy ochrony danych osobowych. Swoją pracę opieram na wykładach popartych przykładami, warsztatach, mowach motywacyjnych czy indywidualnych konsultacjach. Wyróżnia mnie wiedza, wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalające efektywnie wprowadzać zmiany wspierające rozwój moich Klientów i ich pracowników. Wyznacznikiem jakości mojej pracy i powodem do satysfakcji są opinie uczestników szkoleń i warsztatów oraz zadowolenie Klientów. Jako trener mam zawsze na uwadze najwyższe standardy branży szkoleniowej oraz indywidualne potrzeby moich klientów.

Usługi ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych to zbiór przepisów i regulacji prawnych, które mają na celu ochronę prywatności osób fizycznych. W Polsce kwestie ochrony danych osobowych reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 25 maja 2018 roku. Jednak w wielu innych przepisach pojawiają się kwestie ochrony danych np. w Ustawie kodeks pracy, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie prawo telekomunikacyjne… Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać też tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Trudno jest wskazać podmiot, przedsiębiorcę, który nie przetwarza danych osobowych i którego przepisy o ochronie danych osobowych by nie obowiązywały. Warto więc wiedzieć, czego dokładnie dotyczą powyższe dokumenty i w jaki sposób te regulacje wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie.